DUURZAAM INZETBAAR

INNOVATIEF PREVENTIEF

Duurzaam inzetbaar zijn van medewerkers voor duurzame organisaties

Duurzaam Inzetbaar zijn staat inmiddels bovenaan iedere HR- en Management agenda. De grote vraag is echter “Wat is nu de meest efficiënte, laagdrempelige aanpak voor zowel medewerkers als organisaties die ook daadwerkelijk vruchten afwerpt?”

Iedereen en elke situatie is immers verschillend, waardoor een ‘One size fits all aanpak’, of de introductie van een app een mooi hulpmiddel kan zijn, maar niet volstaat. Juist een persoonlijke aanpak is essentieel als het gaat om echt resultaat.
bedrijven duurzaam inzetbaar
PRAGMATISCHE EN EFFECTIEVE METHODE

Wist u dat ruim 1 op de 6 mensen last van stress- en burn-outklachten heeft?

Het zo snel mogelijk inzichtelijk maken en wegnemen van stressfactoren in combinatie met het creëren van persoonlijke betrokkenheid zijn de sleutel voor een positief resultaat.

Wij hebben maar 1 doelstelling

“Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers weer snel “Lekker in hun Vel” zitten en vooral ook blijven”.

NATUURLIJK lekker in je VEL biedt in het kader van preventie en duurzaam inzetbaar personeel korte uitermate effectieve multidisciplinaire trajecten, ook in vastgelopen situaties.

KICK-START

DUURZAAM INZETBAAR

Medewerkers zijn de waardevolste asset van een organisatie. Daarom hebben we de KICK-START methode ontwikkeld gebaseerd op METEN=WETEN. Hiermee is snel en exact inzichtelijk wat de eerste stappen moeten zijn om verandering in een situatie te brengen. Het is een bijzonder pragmatische methode waarbij de medewerker zijn eigen verantwoordelijkheden neemt onder begeleiding van een ervaren coach.

Geen organisatie en mens zijn gelijk

Onze aanpak is modulair, geheel passend binnen het Duurzaam Inzetbaar beleid van uw organisatie en de ambities van medewerkers in te richten.

DE PERSOON

Het vertrekpunt is altijd de medewerker met zijn persoonlijke uitdagingen in relatie tot zijn verantwoordelijkheden en ambities.

WAAR LIGT DE GROOTSTE WINST

Of het nu gaat om de algehele vitaliteit, well-being, stress, loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, werk-privébalans; het begint allemaal bij de persoon die zich lekker in zijn vel wil voelen in relatie tot zijn situatie.

OPTIMALE BETROKKENHEID

Keuzevrijheid en eigen regie van de werknemer zijn essentieel voor het resultaat. Een betrokken management en HR creëren de kaders en in lijn met de bedrijfscultuur, de economische en sociale veranderingen, gebruikmakend van de laatste innovatieve technologische ontwikkelingen.

Fitte, vitale medewerkers stralen dat direct af op de organisatie.

Hoe houdt u betrokkenheid in de huidige situatie van social distancing en thuiswerken

“Personeel dat zich goed voelt, is het goud van de organisatie”

Geeft u uw personeel dat steuntje in de rug zodat ze lekker in hun vel blijven? Door de echte oorzaak aan te pakken middels een structurele oplossing? En, om snel verandering te realiseren met blijvend resultaat?